Bài 5 trang 150 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 150 VBT toán 8 tập 2. Giải phương trình...

Quảng cáo

Đề bài

Giải phương trình:  

\(\dfrac{{x + 2}}{{98}} + \dfrac{{x + 4}}{{96}} = \dfrac{{x + 6}}{{94}} + \dfrac{{x + 8}}{{92}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cộng hai vế với 2, biến đổi để xuất hiện nhân tử chung sau đó đưa về dạng phương trình tích.

Lời giải chi tiết

Vì: \( \displaystyle {1 \over {98}} + {1 \over {96}} - {1 \over {94}} - {1 \over {92}} \ne 0\)

Vậy phương trình có nghiệm \(x=-100.\) 

Nam.Name.Vn

Quảng cáo