Giải bài 4 trang 82 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 4 trang 82 vở bài tập Địa lí 8, So sánh ba miền tự nhiên Việt Nam theo bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

So sánh ba miền tự nhiên Việt Nam theo bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức các miền địa lí.

Lời giải chi tiết

Nam.Name.Vn

Quảng cáo