Giải bài 4- Phần Trắc nghiệm- trang 20 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau. Khoảng 4000 năm TCN, con người đã phát hiện ra kim loại và dùng kim loại để chế tạo công cụ.

Đề bài

Hãy điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

Khoảng..... năm TCN, con người đã phát hiện ra kim loại và dùng kim loại để chế tạo công cụ.

Nhờ có công cụ bằng kim loại, người ta làm ra không chỉ đủ ăn mà còn........

Một số người lợi dụng chức phận để........của dư thừa.

Xã hội nguyên thủy dần tan rã, nhường chỗ cho xã hội có.............. xuất hiện.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã được học để trả lời

Lời giải chi tiết

Khoảng 4000 năm TCN, con người đã phát hiện ra kim loại và dùng kim loại để chế tạo công cụ.

Nhờ có công cụ bằng kim loại, người ta làm ra không chỉ đủ ăn mà còn có của dư thừa.

Một số người lợi dụng chức phận để chiếm đoạt của dư thừa.

Xã hội nguyên thủy dần tan rã, nhường chỗ cho xã hội có giai cấp xuất hiện.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close