Giải bài 3 trang 82 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 82 vở bài tập Địa lí 8, Nối nội dung ở ô bên trái với các nội dung ở ô bên phải sao cho phù hợp:

Quảng cáo

Đề bài

Nối nội dung ở ô bên trái với các nội dung ở ô bên phải sao cho phù hợp:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đặc điểm địa hình - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Nam.Name.Vn

Quảng cáo