Bài 2.6 trang 7 SBT Vật lí 7

Giải bài 2.6 trang 7 sách bài tập vật lí 7. Trên hình 2.3 biểu diễn các tia sáng, mũi tên cho ta biết điều gì?

Đề bài

Trên hình 2.3 biểu diễn các tia sáng, mũi tên cho ta biết điều gì?

A. Ánh sáng đang chuyển động

B. Ánh sáng mạnh hay yếu

C. Ánh sáng truyền đi nhanh hay chậm

D. Hướng truyền của ánh sáng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về tia sáng: Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng.

Lời giải chi tiết

Trên hình 2.3 biểu diễn các tia sáng, mũi tên cho ta biết đường truyền của tia sáng hay hướng truyền của ánh sáng.

Chọn D

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 2: Sự truyền ánh sáng
list
close