Bài 2.5 trang 7 SBT Vật lí 7

Giải bài 2.5 trang 7 sách bài tập vật lí 7. Trong hình 2.3, hình nào vẽ đúng đường truyền của ánh sáng từ không khí (1) vào nước (2)?

Đề bài

Trong hình 2.3, hình nào vẽ đúng đường truyền của ánh sáng từ không khí (1) vào nước (2)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về đường truyền tia sáng: Ánh sáng khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.

Lời giải chi tiết

Vì giữa hai môi trường trong suốt khác nhau là không khí và nước thì đường truyền ánh sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.

=> Phương án B vẽ đúng đường truyền của ánh sáng từ không khí (1) vào nước (2)

Chọn B

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 2: Sự truyền ánh sáng
list
close