Bài 2.2 trang 6 SBT Vật lí 7

Giải bài 2.2 trang 6 sách bài tập vật lí 7.Trong một buổi tập đội ngũ, đội trưởng hô: “Đằng trước thẳng”, em đứng trong hàng, hãy nói xem em làm thế nào để biết mình đã đứng thẳng hàng chưa? Giải thích cách làm.

Đề bài

Trong một buổi tập đội ngũ, đội trưởng hô: “Đằng trước thẳng”, em đứng trong hàng, hãy nói xem em làm thế nào để biết mình đã đứng thẳng hàng chưa? Giải thích cách làm. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết đường truyền ánh sáng.

Lời giải chi tiết

Em đứng trong hàng nhìn thấy người phía trước mặt mình mà không nhìn thấy tất cả những người đứng trước nữa thì hàng đã thẳng.

Giải thích: Em đứng trong hàng nhìn thấy người đứng trước mặt mình vì có ánh sáng từ người đó truyền thẳng đến mắt ta. Còn những người đứng phía trước em không thấy vì ánh sáng từ những người đó truyền thẳng đến mắt em nhưng do người đứng trước chắn lại nên em không không thấy.

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 2: Sự truyền ánh sáng
list
close