Bài 2.1 trang 6 SBT Vật lí 7

Giải bài 2.1 trang 6 sách bài tập vật lí 7. Tại một điểm C trong một hộp kín có một bóng đèn điện nhỏ đang sáng (hình 2.1).

Đề bài

Tại một điểm C trong một hộp kín có một bóng đèn điện nhỏ đang sáng (hình 2.1). 

a) Một người đặt mắt ở gần lỗ nhỏ A trên thành hộp nhìn vào trong hộp, người đó có nhìn thấy bóng đèn không? Vì sao?

b. Vẽ một vị trí đặt mắt để nhìn thấy bóng đèn

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết nhìn thấy một vật: Ta nhìn thấy một vật khí có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

Sử dụng lí thuyết về đường truyền ánh sáng.

Lời giải chi tiết

a) Người đó không nhìn thấy bóng đèn vì ánh sáng từ bóng đèn truyền theo đường thẳng và người đó đặt mắt ở vị trí không nằm trên đường đi của các tia sáng từ đèn C đến lỗ A đi thẳng ra ngoài nên không có ánh sáng trực tiếp từ đèn truyền vào mắt người đó.

b)

Vì ánh sáng đèn phát ra truyền đi theo đường thẳng CA. Mắt ở bên dưới đường CA nên ánh sáng không truyền vào mắt được. Phải để mắt nằm trên đường thẳng CA. Ví dụ đặt mắt tại điểm M thì người đó có thể nhìn thấy bóng đèn.

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 2: Sự truyền ánh sáng
list
close