Giải bài 2 trang 81 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 81 vở bài tập Địa lí 8, - Sắp xếp các cao nguyên sau theo thứ tự từ Bắc vào Nam: Đăk Lăk, Kon Tum, Plây Ku, Di Linh, Lâm Viên.

Quảng cáo

Đề bài

- Sắp xếp các cao nguyên sau theo thứ tự từ Bắc vào Nam: Đăk Lăk, Kon Tum, Plây Ku, Di Linh, Lâm Viên.

- Trong các cao nguyên kể trên, cao nguyên hầu như không có đá badan là: ……………..

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đặc điểm địa hình - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Các cao nguyên lần lượt từ Bắc vào Nam là: Kon Tum, Plây Ku, Đăk Lăk, Lâm Viên, Di Linh.

- Trong các cao nguyên kể trên, cao nguyên hầu như không có đá badan là: cao nguyên Lâm Viên.

Nam.Name.Vn

Quảng cáo