Giải bài 2 trang 81 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 81 vở bài tập Địa lí 8, - Sắp xếp các cao nguyên sau theo thứ tự từ Bắc vào Nam: Đăk Lăk, Kon Tum, Plây Ku, Di Linh, Lâm Viên.

Quảng cáo

➡ Góp ý Nam.Name.Vn, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

- Sắp xếp các cao nguyên sau theo thứ tự từ Bắc vào Nam: Đăk Lăk, Kon Tum, Plây Ku, Di Linh, Lâm Viên.

- Trong các cao nguyên kể trên, cao nguyên hầu như không có đá badan là: ……………..

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đặc điểm địa hình - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Các cao nguyên lần lượt từ Bắc vào Nam là: Kon Tum, Plây Ku, Đăk Lăk, Lâm Viên, Di Linh.

- Trong các cao nguyên kể trên, cao nguyên hầu như không có đá badan là: cao nguyên Lâm Viên.

Nam.Name.Vn

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải