Giải bài 2 trang 75 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 75 vở bài tập Địa lí 8, Đọc lát cắt. a) Về đất, đá b) Về khí hậu c) Về thực vật

Quảng cáo

Đề bài

Đọc lát cắt.

a) Về đất, đá

b) Về khí hậu

c) Về thực vật

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác lát cắt, biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Về đất, đá

b) Về khí hậu

c) Về thực vật

Nam.Name.Vn

Quảng cáo