Giải bài 2 trang 74 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 74 vở bài tập Địa lí 8, Tính chất nền tảng của thiên nhiên Việt Nam là:

Quảng cáo

Đề bài

Tính chất nền tảng của thiên nhiên Việt Nam là:

A. tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.

B. tính chất ven biển.

C. tính chất đồi núi.

D. tính chất đa dạng phức tạp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức nhiệt đới ẩm gió mùa - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Tính chất nền tảng của thiên nhiên Việt Nam là tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. Hầu hết các yếu tố tự nhiên (địa hình, đất, khí hậu, sông ngòi và sinh vật) đều mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.

Chọn: A.

Nam.Name.Vn

Quảng cáo