Giải bài 1 trang 81 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 81 vở bài tập Địa lí 8, Điền tên các khu vực của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ vào sơ đồ.

Quảng cáo

Đề bài

Điền tên các khu vực của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ vào sơ đồ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức vị trí và giới hạn lãnh thổ - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Nam.Name.Vn

Quảng cáo