Giải bài 1 trang 75 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 75 vở bài tập Địa lí 8, Xác định tuyến cắt A – B trên hình 40.1 SGK.

Quảng cáo

Đề bài

Xác định tuyến cắt A – B trên hình 40.1 SGK.

- Tuyến cắt chạy từ: ……… tới …………………………………..

- Độ dài lát cắt: …………………….. km.

- Hướng của lát cắt: ……………………………………………….

- Lát cắt chạy qua các khu vực địa hình: ………………………….

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác lát cắt địa hình.

Lời giải chi tiết

- Tuyến cắt chạy từ Phan-xi-păng tới thành phố Thanh Hóa.

- Độ dài lát cắt là 350 km.

- Hướng của lát cắt: Tây Bắc – Đông Nam.

- Lát cắt chạy qua các khu vực địa hình: khu vực núi cao Hoàng Liên Sơn, cao nguyên Mộc châu và đồng bằng Thanh Hóa.

Nam.Name.Vn

Quảng cáo