Giải bài 1 trang 50 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 trang 50 Sách bài tập Sinh học 8. Các biến đổi lí học của thức ăn trong ống tiêu hoá đã diễn ra như thế nào?

Đề bài

Các biến đổi lí học của thức ăn trong ống tiêu hoá đã diễn ra như thế nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Lời giải chi tiết

Có thể trình bày các biến đổi lí học của thức ăn trong ống tiêu hoá theo bảng sau

Vị trí

Các biến đổi

Tác nhân gây biến đổi

Kết quả biến đổi

Khoang miệng

cắt xé, nghiền nhỏ rồi tẩm với nước bọt, vo viên

Răng, lưỡi

Viên thức ăn nhão dính

Dạ dày

nghiền nhỏ và trộn đều với dịch vị

Sự co bóp của dạ dày

Khối thức ăn

Ruột non

nhào trộn, ngấm dần các dịch tiêu hoá

Co bóp của cơ ở thành ruột

Khối thức ăn được đẩy dần xuống dưới

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 50
list
close