Bài 1 trang 38 SBT sử 9

Giải bài tập 11 trang 38 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tham dự hội nghị I-an-ta (Liên Xô) tháng 2-1945 là nguyên thủ các cường quốc

A. Anh, Pháp, Mĩ           

B. Liên Xô, Mĩ, Anh

C. Anh, Pháp, Liên Xô

D. Liên Xô, Đức, Mĩ

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới

Lời giải chi tiết:

Từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945, nguyên thủ 3 cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã tổ chức Hội nghị cấp cao tại Ianta (Liên Xô).

Chọn B

Câu 2

Hội nghị I-an-ta đã thông qua các quyết định quan trọng về

A. Thống nhất nước Đức

B. Lập lại hoà bình ở các nước Châu Âu

C. Phân chia khu vực ảnh hưởng giữa các cường quốc thắng trận

D. Thành lập cộng đồng kinh tế Châu Âu

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới

Lời giải chi tiết:

Hội nghị đã thông qua các quyết định quan trọng về việc phân chia khu vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ.

Chọn C

Câu 3

Một trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. Trật tự một cực do Mĩ đứng đầu 

B. Trật tự hai cực I-an-ta do Liên Xô và Mĩ đứng đầu 

C. Trật tự ba cực do Liên Xô, Mĩ và các nước Tây Âu đứng đầu

D. Trật tự đa cực, nhiều trung tâm

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới

Lời giải chi tiết:

Toàn bộ những thoả thuận quy định trên đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới, mà lịch sử gọi là Trật tự hai cực Ianta do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực.

Chọn B

Câu 4

Nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là

A. Hợp tác quốc tế về phát triển khoa học- kĩ thuật

B. Hợp tác quốc tế để chống chiến tranh xâm lược

C. Duy trì hoà bình và an ninh thế giới, phát triển tình hữu nghĩ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc, hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá và xã hội.

D. Hỗ trợ để phát triển các quốc gia thành viên

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Sự thành lập liên hợp quốc

Lời giải chi tiết:

Nhiệm vụ của Liên hợp quốc

- Duy trì hòa bình và an ninh thế giới;

- Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc;

- Thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo,...

Chọn D

Câu 5

“Chiến tranh lạnh” là 

A. Chính sách không quan hệ với bất cứ nước nào của Mĩ

B. Chính sách thù định về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc với liên Xô và các nước XHCN.

C. Cuộc chiến tranh “không có khói súng” giữa Mĩ và Liên Xô nhằm khẳng định quyền bá chủ thế giới.

D. Cuộc chiến tranh do Mĩ phát động nhằm thực hiện “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ .

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Chiến tranh lạnh

Lời giải chi tiết:

“Chiến tranh lạnh” là chính sách thù định về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc với liên Xô và các nước XHCN.

Chọn B

Câu 6

“Chiến tranh lạnh” dẫn đến hậu quả

A. Làm xuất hiện chủ nghĩa phát xít mới

B. Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, thâm chí đứng trước nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới mới.

C. Các nước bị quấn vào vòng xoáy của cuộc chạy đua vũ trang, không tập trung vào phát triển kinh tế.

D. Các nước nghèo ngày càng nghèo hơn và bị các nước giàu xâm lược.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Chiến tranh lạnh

Lời giải chi tiết:

Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, thậm chí có lúc đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Chọn B

Câu 7

Xu thế chung của thế giới hiện nay là 

A. Hoà hợp tôn giáo

B. Hoà hợp dân tộc

C. Hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.

D. Từng nước tự lực cánh sinh để xây dựng, phát triển đất nước.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Thế giới sau chiến tranh lạnh

Lời giải chi tiết:

Xu thế chung của thế giới hiện nay là hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.

Chọn C

HocTot.Nam.Name.Vn

 • Bài 2 trang 40 SBT sử 9

  Giải bài tập 2 trang 40 sách bài tập Lịch sử 9. Nhân vật nào đã tham dự hội nghị I-an-ta năm 1945?

 • Bài 3 trang 40 SBT sử 9

  Giải bài tập 3 trang 40 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp

 • Bài 4 trang 40 SBT sử 9

  Giải bài tập 4 trang 40 sách bài tập Lịch sử 9. Hoàn thiện sơ đồ về xu hướng của thế giới sau “Chiến Tranh Lạnh”

 • Bài 5 trang 40 SBT sử 9

  Giải bài tập 5 trang 40 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày vai trò của Liên Hợp Quốc từ khi thành lập đến nay?

 • Bài 6 trang 41 SBT sử 9

  Giải bài tập 6 trang 41 sách bài tập Lịch sử 9. Vì sao Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh”?

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close