Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động?

Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động?

Đề bài

Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu  một trong những cơ quan ngừng hoạt động thì cơ thể chúng ta có được khỏe mạnh không?

Lời giải chi tiết

- Khi một cơ quan ngừng hoạt động thì quá trình trao đổi chất sẽ không diễn ra và con người sẽ không lấy được thức ăn, nước uống, không khí, khi đó con người sẽ chết.

HocTot.Nam.Name.Vn

close