• Bài 10. Trang trình chiếu của em

  1. Hình 1 là trang trình chiếu bạn Chi đã tạo ra để giới thiệu bản thân. Em có biết bạn Chi đã sử dụng phần mềm nào để tạo ra trang trình chiếu đó không? 2. Hãy nêu các bước nhập chữ vào trang trình chiếu...

  Xem lời giải
 • Bài 11A. Hệ Mặt Trời

  1. Trao đổi với bạn để chỉ ra vị trí Mặt Trời, các hành tinh trong hệ Mặt Trời ở Hình 1. 2. Tương tự, em hãy trao đổi với bạn để chỉ ra các bước tìm hiểu Mặt Trăng, các hành tinh trong hệ Mặt Trời...

  Xem lời giải
 • Bài 11B. Luyện tập sử dụng chuột máy tính

  1. Xem Hình 1 và chỉ ra hình nào mô tả cách cầm chuột đúng, hình nào mô tả cách cầm chuột sai. Giải thích tạo sao? 2. Phần mềm giúp em luyện tập những thao tác nào với chuột? Để giúp em luyện tập thao tác chính xác với chuột, ở mỗi mức kích thước ô vuông sẽ nhỏ dần hay lớn dần? ...

  Xem lời giải