• Bài 6. Xem tin và giải trí trên internet

    1. Hãy kể những việc em có thể làm được với máy tính kết nối Internet. 2. Em có thể xem những tin tức, chương trình giải trí nào dưới đây trên Internet? 3. Đọc đoạn hội thoại dưới đây và cho biết ai đã tìm được thông tin gì trên Internet...

    Xem lời giải