• Lý thuyết Mở rộng vốn từ

    Nhân hậu - Đoàn kết, Trung thực, Tự trọng, Ước mơ, Ý chí - Nghị lực, Đồ chơi - Trò chơi, Tài năng - Sức khỏe, Cái đẹp, Dũng cảm, Lạc quan - Yêu đời

    Xem chi tiết
  • Bài tập Mở rộng vốn từ

    Ghép các từ ngữ sau với nghĩa của nó. Nối các câu thành ngữ với nghĩa tương ứng. Sắp xếp các từ ngữ sau vào ô tương ứng. Phân loại các trò chơi sau thành hai nhóm. Phân loại các từ miêu tả tình cảm, thái độ của con người khi tham gia trò chơi thành hai nhóm

    Xem lời giải