Chỉ và nói những cách bảo quản thức ăn trong từng hình

Chỉ và nói những cách bảo quản thức ăn trong từng hình

Đề bài

Chỉ và nói những cách bảo quản thức ăn trong từng hình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy quan sát các hình và chỉ những cách bảo quản thức ăn trong từng hình. Nhà em, những thức ăn sau khi ăn xong còn lại được bảo quản ở đâu và như thế nào?

Lời giải chi tiết

Hình 1: Phơi khô 

Hình 2: Đóng hộp thức ăn

Hình 3: Để thức ăn trong tủ lạnh

Hình 4: Ướp lạnh 

Hình 5: Làm mắm

Hình 6: Làm mứt

Hình 7: làm dưa muối

HocTot.Nam.Name.Vn

close