Bài tập mục II trang 41 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 41 VBT Sinh học 8: Hãy hoàn thiện các thông tin sau:

Đề bài

Hãy hoàn thiện các thông tin sau:

Hệ tuần hoàn máu gồm ................. và.................. tạo thành vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn. Vòng tuần hoàn nhỏ dẫn máu qua.................., giúp máu trao đổi.................... và CO2. Vòng tuần hoàn lớn dẫn máu qua tất cả các................. của cơ thể, để thực hiện................

Hệ bạch huyết gồm phân hộ lớn và phân hệ nhỏ. Hệ bạch huyết cùng với hệ tuần hoàn máu thực hiện ................. của cơ thể và tham gia...................

Lời giải chi tiết

Hệ tuần hoàn máu gồm tim và hệ mạch tạo thành vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn. Vòng tuần hoàn nhỏ dẫn máu qua phổi, giúp máu trao đổi O2 và CO2. Vòng tuần hoàn lớn dẫn máu qua tất cả các tế bào của cơ thể, để thực hiện sự trao đổi chất.

Hệ bạch huyết gồm phân hệ lớn và phân hệ nhỏ. Hệ bạch huyết cùng với hệ tuần hoàn máu thực hiện chu trình luân chuyển môi trường của cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close