Đề bài

Listen to a conversation between Tom and Kate. Write T (true) or F (false).

Câu 1 :

1. The children were playing soccer when they saw the strange object.

 • A

  True

 • B

  False

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1.

The children were playing soccer when they saw the strange object.

(Bọn trẻ đang chơi bóng đá thì nhìn thấy vật thể lạ.)

Thông tin: Some children were playing soccer when they saw something in the sky that made a strange noise.

(Một số trẻ em đang chơi bóng đá thì nhìn thấy thứ gì đó trên bầu trời phát ra tiếng động lạ.)

Chọn True

Câu 2 :

2. The flying saucer was disk-shaped.

 • A

  True

 • B

  False

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

2.

The flying saucer was disk-shaped.

(Đĩa bay có hình đĩa.)

Thông tin: They said that it was just like a flying saucer they saw in movies and they described them as oval shaped.

(Họ nói rằng nó giống như một chiếc đĩa bay mà họ thấy trong phim và mô tả chúng có hình bầu dục.)

Chọn False

Câu 3 :

3. The man saw two big green aliens in the park.

 • A

  True

 • B

  False

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

3.

The man saw two big green aliens in the park.

(Người đàn ông nhìn thấy hai người ngoài hành tinh to lớn màu xanh lá cây trong công viên.)

Thông tin: last week there was a report of a man seeing a big green alien in the park next to his house.

(tuần trước có báo cáo về một người đàn ông nhìn thấy một người ngoài hành tinh to lớn màu xanh lá cây trong công viên cạnh nhà anh ta.)

Chọn False

Câu 4 :

4. Tom was reading books when he heard the noise.

 • A

  True

 • B

  False

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

4.

Tom was reading books when he heard the noise.

(Tom đang đọc sách thì nghe thấy tiếng động.)

Thông tin: a month ago one night I was reading books when I heard a loud noise in my backyard.

(Cách đây một tháng, một đêm tôi đang đọc sách thì nghe thấy một tiếng động lớn ở sân sau.)

Chọn True

Câu 5 :

5. Tom was sure that he saw an alien with a huge head and three hands.

 • A

  True

 • B

  False

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

5.

Tom was sure that he saw an alien with a huge head and three hands.

(Tom chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy một người ngoài hành tinh với cái đầu khổng lồ và ba bàn tay.)

Thông tin: I saw a strange light and a shadow of a huge head with three hands…I wasn't sure,

(Tôi nhìn thấy một ánh sáng kỳ lạ và bóng của một cái đầu khổng lồ có ba tay…Tôi không chắc)

Chọn False

Phương pháp giải :

Bài nghe:

Tom: Hey, Kate, did you watch the news last night?

Kate: What was it, Tom?

Tom: Some children were playing soccer when they saw something in the sky that made a strange noise.

Kate: Hm…Maybe it was just an aeroplane.

Tom: Well, the children didn't think so. They said that it was just like a flying saucer they saw in movies and they described them as oval shaped.

Kate: Now that's interesting. Do you think it was a UFO?

Tom: I think so, because last week there was a report of a man seeing a big green alien in the park next to his house. He was really terrified and ran quickly away from it.

Kate: I never seen an alien before, have you?

Tom: Well, a month ago one night I was reading books when I heard a loud noise in my backyard.

Kate: So what noise was it?

Tom: I don't know when I went to the backyard, I saw a strange light and a shadow of a huge head with three hands.

Kate: So was it an alien?

Tom: I wasn't sure, but I was so scared that I immediately ran back to my bedroom.

Kate: Well, I hope everything will be OK because there are many strange things right now.

Tom: Yeah, me too.

Tạm dịch:

Tom: Này, Kate, bạn có xem tin tức tối qua không?

Kate: Chuyện gì thế, Tom?

Tom: Một số đứa trẻ đang chơi bóng đá thì thấy có thứ gì đó trên bầu trời phát ra tiếng động lạ.

Kate: Hm…Có lẽ đó chỉ là một chiếc máy bay.

Tom: À, bọn trẻ không nghĩ vậy. Họ nói rằng nó giống như một chiếc đĩa bay mà họ thấy trong phim và mô tả chúng có hình bầu dục.

Kate: Bây giờ điều đó thật thú vị. Bạn có nghĩ đó là UFO không?

Tom: Tôi nghĩ vậy, vì tuần trước có báo cáo về một người đàn ông nhìn thấy một người ngoài hành tinh to lớn màu xanh lá cây trong công viên cạnh nhà anh ta. Anh ta thực sự sợ hãi và nhanh chóng chạy trốn khỏi nó.

Kate: Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người ngoài hành tin, còn bạn?

Tom: Cách đây một tháng, vào một đêm nọ, tôi đang đọc sách thì nghe thấy một tiếng động lớn ở sân sau nhà mình.

Kate: Vậy đó là tiếng ồn gì?

Tom: Tôi không biết khi ra sân sau, tôi thấy một luồng sáng lạ và bóng của một cái đầu khổng lồ có ba tay.

Kate: Vậy đó có phải là người ngoài hành tinh không?

Tom: Tôi không chắc lắm, nhưng tôi sợ quá nên lập tức chạy về phòng ngủ.

Kate: Ồ, tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn vì hiện tại có nhiều điều kỳ lạ.

Tom: Vâng, tôi cũng vậy.

Các bài tập cùng chuyên đề