Đề bài

Vì sao khi thằn lằn bị đứt đuôi, đuôi của nó có thể tái sinh?

 • A.
  Bởi thằn lằn ăn đuôi của con khác cùng loài.
 • B.
  Bởi vì thằn lằn có 1 cái đuôi dự phòng.
 • C.
  Bởi vì tế bào ở đuôi thằn lằn lớn lên và sinh sản.
 • D.
  Cả ba đáp án đều sai.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thằn lằn khi bị đứt đuôi có thể tái sinh lại vì tế bào ở đuôi thằn lằn lớn lên và sinh sản.

Lời giải chi tiết:

Chọn C.

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành cần thực hiện nguyên tắc nào dưới đây?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Cách bảo quản kính lúp nào sau đây là đúng?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Khi sử dụng kính hiển vi để quan sát các vật nhỏ, người ta điều chỉnh theo cách nào sau đây?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Đơn vị cơ bản đo thời gian trong hệ đo lường hợp pháp của nước ta là:

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Người ta thường sử dụng dụng cụ nào sau đây để đo chiều dài của vật?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Người ta sử dụng dụng cụ nào để đo nhiệt độ?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Vật thể nào sau đây là vật thể nhân tạo?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Vật thể nào sau đây là vật sống?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về những đặc điểm của chất rắn?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Cho vào ngăn đông của tủ lạnh một cốc chứa nước và để yên trong 2 giờ thì cốc nước hóa đá. Quá trình chuyển thể này gọi là gì?

Xem lời giải >>