Đề bài

Thực vật có vai trò gì đối với động vật?

 • A.
  Cung cấp thức ăn.
 • B.
  Ngăn biến đổi khí hậu.
 • C.
  Giữ đất, giữ nước.
 • D.
  Cung cấp thức ăn, nơi ở.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Thực vật tổng hợp chất hữu cơ và oxygen cung cấp cho hoạt động hô hấp của động vật. Chất hữu cơ do cây xanh tạo ra là nguồn thức ăn của động vật. Ngoài ra, thực vật còn là “nhà” và nơi sinh sản của nhiều loài động vật sống trên cây.

Lời giải chi tiết :

Chọn D.

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành cần thực hiện nguyên tắc nào dưới đây?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Cách bảo quản kính lúp nào sau đây là đúng?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Khi sử dụng kính hiển vi để quan sát các vật nhỏ, người ta điều chỉnh theo cách nào sau đây?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Đơn vị cơ bản đo thời gian trong hệ đo lường hợp pháp của nước ta là:

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Người ta thường sử dụng dụng cụ nào sau đây để đo chiều dài của vật?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Người ta sử dụng dụng cụ nào để đo nhiệt độ?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Vật thể nào sau đây là vật thể nhân tạo?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Vật thể nào sau đây là vật sống?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về những đặc điểm của chất rắn?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Cho vào ngăn đông của tủ lạnh một cốc chứa nước và để yên trong 2 giờ thì cốc nước hóa đá. Quá trình chuyển thể này gọi là gì?

Xem lời giải >>