Đề bài

Trong các lực sau, lực không phải là lực tiếp xúc là:

 • A.
  Lực hút của thanh nam châm khi đặt gần mẩu sắt vụn.
 • B.
  Lực của tay đập quả bóng xuống đất.
 • C.
  Lực của vợt tác dụng vào quả cầu lông.
 • D.
  Lực của tay đẩy xe lên dốc.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Lực hút của thanh nam châm khi đặt gần mẩu sắt vụn là lực không tiếp xúc vì nam châm có khả năng hút các mẩu sắt vụn cạnh nó mà không cần tiếp xúc.

Lời giải chi tiết :

Chọn A.

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành cần thực hiện nguyên tắc nào dưới đây?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Cách bảo quản kính lúp nào sau đây là đúng?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Khi sử dụng kính hiển vi để quan sát các vật nhỏ, người ta điều chỉnh theo cách nào sau đây?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Đơn vị cơ bản đo thời gian trong hệ đo lường hợp pháp của nước ta là:

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Người ta thường sử dụng dụng cụ nào sau đây để đo chiều dài của vật?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Người ta sử dụng dụng cụ nào để đo nhiệt độ?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Vật thể nào sau đây là vật thể nhân tạo?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Vật thể nào sau đây là vật sống?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về những đặc điểm của chất rắn?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Cho vào ngăn đông của tủ lạnh một cốc chứa nước và để yên trong 2 giờ thì cốc nước hóa đá. Quá trình chuyển thể này gọi là gì?

Xem lời giải >>