Đề bài

Read the text and decide whether the sentences are True (T) or False (F).

Surviving in the Andes

On October 13, 1972, a plane crashed into an Andes mountain. Some passengers managed to survive. Walking in freezing temperatures, the survivors sought shelter inside the wreckage. They had little food and no hope of rescue.

Two months later, three passengers named Roberto Canessa, Nando Parrado, and Antonio Vizintin decided to find help. The journey was hard and tiring. However, instead of finding an escape, they saw more icy peaks.

But hope remained. Parrado saw two snow-free peaks about 65 kilometers away. Vizintin went back to the plane due to the lack of food while the others decided to keep going. Fortunately, they found a small river and felt the warmth of the sun. The snow disappeared, replaced by colorful flowers. Canessa exclaimed, "This is the valley! This is the way out."

Ten days later, on December 21st, the exhausted men arrived in the town of Los Maitenes in Chile. A rescue team came to save the other passengers in the high Andes.

They all survived while waiting for help. The memories of the crash stayed with them, but their suffering was over.

Câu 1 :

21. The survivors didn’t have enough food in the Andes mountain.

 • A

  True

 • B

  False

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

21. The survivors didn’t have enough food in the Andes mountain.

(Những người sống sót không có đủ thức ăn trên núi Andes.)

Thông tin: They had little food and no hope of rescue.

(Họ có rất ít thức ăn và không có hy vọng được giải cứu.)

Đáp án: T

Câu 2 :

22. Three of the survivors decided to find help after 1 month.

 • A

  True

 • B

  False

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

22. Three of the survivors decided to find help after 1 month.

(Ba trong số những người sống sót quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ sau 1 tháng.)

Thông tin: Two months later, three passengers named Roberto Canessa, Nando Parrado, and Antonio Vizintin decided to find help. The journey was hard and tiring.

(Hai tháng sau, ba hành khách tên Roberto Canessa, Nando Parrado và Antonio Vizintin quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ.)

Đáp án: F

Câu 3 :

23. Vizintin returned to the crash site because he lost hope. 

 • A

  True

 • B

  False

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

23. Vizintin returned to the crash site because he lost hope.

(Vizintin quay lại hiện trường vụ tai nạn vì hết hy vọng.)

Thông tin: But hope remained… Vizintin went back to the plane due to the lack of food while the others decided to keep going.

(Nhưng hy vọng vẫn còn… Vizintin quay lại máy bay vì thiếu thức ăn trong khi những người khác quyết định đi tiếp.)

Đáp án: F

Câu 4 :

24. Canessa and Parrado arrived in Los Maitenes on December 21st.

 • A

  True

 • B

  False

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

24. Canessa and Parrado arrived in Los Maitenes on December 21st.

(Canessa và Parrado đến Los Maitenes vào ngày 21 tháng 12.)

Thông tin: Ten days later, on December 21st, the exhausted men arrived in the town of Los Maitenes in Chile.

(Mười ngày sau, vào ngày 21 tháng 12, những người đàn ông kiệt sức đã đến thị trấn Los Maitenes ở Chile.)

Đáp án: T

Câu 5 :

25. All the passengers who survived the crash were rescued.

 • A

  True

 • B

  False

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

25. All the passengers who survived the crash were rescued.

(Tất cả hành khách sống sót sau vụ va chạm đều được cứu.)

Thông tin: They all survived while waiting for help.

(Tất cả họ đều sống sót trong khi chờ đợi sự giúp đỡ.)

Đáp án: T

Phương pháp giải :

Dịch bài đọc:

Sống sót trên dãy Andes

Vào ngày 13 tháng 10 năm 1972, một chiếc máy bay đã đâm vào dãy núi Andes. Một số hành khách đã sống sót. Đi bộ trong nhiệt độ đóng băng, những người sống sót tìm nơi trú ẩn bên trong đống đổ nát. Họ có rất ít thức ăn và không có hy vọng được giải cứu.

Hai tháng sau, ba hành khách tên Roberto Canessa, Nando Parrado và Antonio Vizintin quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ. Cuộc hành trình thật khó khăn và mệt mỏi. Tuy nhiên, thay vì tìm lối thoát, họ lại nhìn thấy nhiều đỉnh núi băng giá hơn.

Nhưng hy vọng vẫn còn. Parrado nhìn thấy hai đỉnh núi không có tuyết cách đó khoảng 65 km. Vizintin quay lại máy bay vì thiếu thức ăn trong khi những người khác quyết định đi tiếp. May mắn thay, họ tìm thấy một con sông nhỏ và cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời. Tuyết biến mất, thay vào đó là những bông hoa đầy màu sắc. Canessa kêu lên: "Đây là thung lũng! Đây là lối thoát."

Mười ngày sau, vào ngày 21 tháng 12, những người đàn ông kiệt sức đã đến thị trấn Los Maitenes ở Chile. Một đội cứu hộ đã đến cứu những hành khách khác trên vùng cao Andes.

Tất cả họ đều sống sót trong khi chờ đợi sự giúp đỡ. Ký ức về vụ tai nạn vẫn còn đọng lại trong họ, nhưng nỗi đau khổ của họ đã qua.

Các bài tập cùng chuyên đề