Giải bài 5 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 5 trang 7 tập bản đồ Địa lí 11, Nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) năm nào? Nêu những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi gia nhập WTO.

Đề bài

Nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) năm nào? Nêu những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi gia nhập WTO.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức toàn cầu hóa kinh tế - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào ngày 11 tháng 1 năm 2007.

- Thuận lợi:

+ Được tiếp cận và trao đổi các dịch vụ hàng hóa với các nước thành viên.

+ Luật kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện.

+ Vị thế được nâng cao trên trường quốc tế

+ Thị trường tiêu thụ sản phẩm ngày càng mở rộng, tạo được thương hiệu và có các sản phẩm xuất khẩu đến nhiều quốc gia lớn (Mĩ, Nhật, Tây Âu,...), mang lại nguồn thu ngoại tệ.

+ Thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Khó khăn: 

+ Bị cạnh tranh gay gắt, nhiều đối thủ trên trường quốc tế

+ Phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn.

+ Phụ thuộc nước ngoài nhiều.

+ Khó khăn cho việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close