Bài 5 trang 15 SGK Toán 5

Giải bài 5 trang 15 SGK Toán 5. Đo chiều dài của một sợi dây được 3m và 27 cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Đề bài

Đo chiều dài của một sợi dây được 3m và 27 cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các cách đổi:

1m = 10dm, hay 1dm = \( \dfrac{1}{10}\)m ;          

1m = 100cm, hay 1cm = \( \dfrac{1}{100}\)m.

Lời giải chi tiết

+) Ta có: \(3m\) và \(27 cm = 3m + 27 cm \)\(= 300cm + 27cm = 327cm\); 

Vậy chiều dài sợi dây là \(327cm\).

+) \(327cm =320cm + 7cm \)\(= 32dm + 7cm = 32\dfrac{7}{10} dm\);

Vậy chiều dài sợi dây là  \( 32\dfrac{7}{10} dm\).

+) \(3m\) và \(27 cm\) \( = 3m + 27 cm =  3\dfrac{27}{100} m\)

Vậy chiều dài sợi dây là \( 3\dfrac{27}{100} m\).

Nam.Name.Vn

list
close