Bài 5 mục III trang 54 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 54 VBT Sinh học 8: Hãy lựa chọn các thông tin 1, 2, 3… ở cột B rồi điền vào thông tin tương ứng ở cột A.

Đề bài

Hãy lựa chọn các thông tin 1, 2, 3… ở cột B rồi điền vào thông tin tương ứng ở cột A.

Các cơ quan (A)

Đặc điếm cấu tạo đặc trưng (B)

A - Mũi:........

1. Có tuyến amiđan và tuyến V.A chứa nhiều tế bào limphô.

B - Họng:........

2. Có lớp mao mạch dày đặc.

c - Thanh quản:........

3. Cấu tạỏ bởi 15 - 20 vùng sụn khuyết xếp chồng lên nhau.

D - Khí quản:.......

4. Có lớp niêm mac tiết chất nhày với nhiều lông rung chuyển động liên tục.

E - Phế quản: ........

5. Có nhiều lông mũi.

G - Hai lá phổi:......

6. Có lớp niêm mạc tiết chất nhày.

 

7. Có nắp thanh quản (sụn thanh liệt) có thể cử động để dậy kín đường hô hấp.

 

8. Bao ngoài 2 lá phổi có 2 lớp màng, lớp màng ngoài dính với lồng ngực, lớp trong dính với phổi, giữa 2 lớp có chất dịch.

 

9. Cấu tạo bởi các vòng sụn. Ở phế quản, tận nơi tiếp xúc các phế nang thì không có sụn mà là các thớ cơ.

 

10. Đơn vị cấu tạo của phổi là các phế nang tập hợp thành từng cụm và được bao bởi mang mao mạch dày đặc có tới 700 - 800 triệu phế nang.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng

Lời giải chi tiết

A - 2, 5, 6 B - 1 C - 7
D - 3, 4 E - 9 G - 8, 10

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close