Bài 5 mục III trang 13 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 13 VBT Sinh học 8: Hãy ghép các thông tin a, b, c, d ở cột B vào thông tin tương ứng ở cột A

Đề bài

Hãy ghép các thông tin a, b, c, d ở cột B vào thông tin tương ứng ở cột A

Loại mò (A)

Chức năng (B)

1. Mô biểu bì:...............

a) Có chức năng co dãn.

2. Mô liên kết:............

b) Có chức năng tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin và điều khiển sự hoạt động các cơ quan để trá lời các kích thích của môi trường

3. Mô cơ (cơ vân, cơ trơn, cơ tim):

c) Có chức năng bảo vệ, hấp thu, tiết.

4. Mô thần kinh :.............

d) Có chức năng nâng đỡ, liên kết các cơ quan

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Các loại mô

Lời giải chi tiết

1-c

2-d

3-a

4-b

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close