Giải bài 4 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 4 trang 42 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy: - Nêu tên 4 vùng kinh tế chính của Nhật Bản và đặc điểm phát triển kinh tế của từng vùng?

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy:

- Nêu tên 4 vùng kinh tế chính của Nhật Bản và đặc điểm phát triển kinh tế của từng vùng?

- Nêu tên các hải cảng lớn của Nhật Bản. Đánh giá vai trò các hải cảng và ngành giao thông vận tải biển của Nhật Bản.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các vùng kinh tế - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

* 4 vùng kinh tế chính của Nhật Bản và đặc điểm phát triển kinh tế của từng vùng:

- Hôn su: Kinh tế phát triển nhất trong các vùng.

- Kiu xiu: Phát triển công nghiệp nặng, đặc biệt khai thác than và luyện thép.

- Xi cô cư: Khai thác quặng đồng, nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế.

- Hô cai đô: Công nghiệp khai tác khoáng sản, lâm sản.

* Tên các hải cảng lớn của Nhật Bản. Đánh giá vai trò các hải cảng và ngành giao thông vận tải biển của Nhật Bản.

- Các cảng lớn của Nhật Bản: I ô cô ha ma, Ôxaca, Tô ki ô, Cô bê.

- Các hải cảng có vai trò quan trọng trong các hoạt động xuất - nhập khẩu của Nhật Bản góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Ngành giao thông vận tải biển có vị trí đặc biệt quan trọng, đứng hàng thứ 3 thế giới.

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Giải bài 3 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 3 trang 42 tập bản đồ Địa lí 11, Cho các cụm từ: “chủ yếu”; “tơ tằm”; “ít, khoảng 14% lãnh thổ”; “thứ yếu”; “đánh bắt hải sản”; “lớn”; “các loại cây khác”; “ngành kinh tế quan trọng”; “chè, thuốc lá, dâu tằm”; “nuôi trồng hải sản”; “chăn nuôi”.

  • Giải bài 2 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 2 trang 42 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào nội dung bài học và SGK, hãy hoàn thiện bảng bên để thấy rõ vai trò của ngành dịch vụ trong nền kinh tế Nhật Bản và trên thế giới.

  • Giải bài 1 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 1 trang 41 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào lược đồ dưới đây và nội dung SGK, em hãy: - Nhận xét về mức độ tập trung và các đặc điểm phân bố các trung tâm công nghiệp của Nhật Bản.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close