Giải bài 4 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 4 trang 40 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào các bảng 9.2 và 9.3 kết hợp với nội dung SGK, em hãy: - Cho biết thời kì 1950 – 1973, tốc độ phát triển kinh tế có đặc điểm gì? Phân tích nguyên nhân?

Đề bài

Dựa vào các bảng 9.2 và 9.3 kết hợp với nội dung SGK, em hãy:

- Cho biết thời kì 1950 – 1973, tốc độ phát triển kinh tế có đặc điểm gì? Phân tích nguyên nhân?

- Kể tóm tắt các giai đoạn phát triển kinh tế sau giai đoạn 1950 – 1973.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức tình hình phát triển kinh tế - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Giai đoạn 1950 – 1973: Nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh.

Nguyên nhân:

+ Chú trọng đầu tư hiện đại hóa công nghiệp.

+ Tập trung vào các ngành then chốt.

+ Duy trì cơ cấu hai tầng.

- Giai đoạn phát triển kinh tế sau giai đoạn 1950 – 1973:

+ Giai đoạn 1973 - 1974 và 1979 - 1980 tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm.

+ Từ 1986 - 1990 tốc độ tăng GDP trung bình đạt 5,3%.

+ Từ năm 1991 tốc độ tăn trưởng kinh tế đã chậm lại.

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Giải bài 3 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 3 trang 40 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào biểu đồ dưới đây và nội dung SGK, em hãy: - Cho biết xu hướng biến động của nhóm dân số dưới 15 tuổi.

  • Giải bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 2 trang 39 tập bản đồ Địa lí 11, Phân tích những thuận lợi và khó khăn của Nhật Bản để phát triển kinh tế theo dàn ý trong bảng sau:

  • Giải bài 1 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 1 trang 39 tập bản đồ Địa lí 11, Quan sát lược đồ dưới đây, em hãy xác định và tô màu lãnh thổ Nhật Bản? Điền tên 4 đảo lớn, tên biển bao quanh và tên các nước có đường biên giới trên biển chung với Nhật Bản?

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close