Giải bài 4 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 4 trang 20 tập bản đồ Địa lí 11, Nhận xét tình hình gia tăng dân số Hoa Kì, giải thích nguyên nhân và nêu rõ ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Hoa Kì.

Đề bài

Dựa vào bảng 6.1 trong SGK, vẽ biểu đồ dạng đường, thể hiện dân số Hoa Kì qua các năm.

- Nhận xét tình hình gia tăng dân số Hoa Kì, giải thích nguyên nhân và nêu rõ ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Hoa Kì.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

- Nhận xét tình hình gia tăng dân số Hoa Kì, giải thích nguyên nhân và nêu rõ ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Hoa Kì.

+ Nhận xét: Dân số Hoa Kì tăng nhanh và đều đặn qua các năm.

+ Nguyên nhân: dân số Hoa Kỳ tăng nhanh chủ yếu do nhập cư và một phần do tỉ lệ gia tăng tự nhiên.

+ Ảnh hưởng: Dân sô tăng nhanh đứng thứ 3 thế giới nên Hoa Kì có nguồn lao động dồi dào. Dân số chủ yếu là nhập cư nên số người trong độ tuổi lao động đông, số người phụ thuộc ít nên không tốn nhiều chi phí ban đầu. Thành phần dân cư đa dạng, có nguuồn lợi lớn về trí thức, vốn và lao động.

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Giải bài 3 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 3 trang 19 tập bản đồ Địa lí 11, Tài nguyên thiên nhiên của Hoa Kì có những thuận lợi nào cho sự phát triển công nghiệp và nông nghiệp Hoa Kì?

  • Giải bài 2 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 2 trang 19 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào lược đồ ở trang 20, kết hợp với nội dung SGK, em hãy kể tên một vài loại khoáng sản chính của Hoa Kì và mô tả chúng được phân bố ở những khu vực vào: ..............................

  • Giải bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 1 trang 19 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào lược đồ trên kết hợp với SGK, em hãy phân tích những thuận lợi của vị trí địa lí trong sự phát triển kinh tế của Hoa Kì?

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close