Giải bài 4 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 4 trang 18 tập bản đồ Địa lí 11, Điền mũi tên hoặc gạch nối các ô thể hiện mối quan hệ nhân quả sao cho hợp lí:

Đề bài

 Điền mũi tên hoặc gạch nối các ô thể hiện mối quan hệ nhân quả sao cho hợp lí:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức một số vấn đề Tây Nam Á và Trung Á - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Giải bài 3 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 3 trang 18 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào biểu đồ bên, điền số thứ tự vào đầu mỗi dòng để xếp hạng cán cân khai thác và tiêu dùng dầu mỏ của các khu vực cung cấp dầu thô cho thế giới:

  • Giải bài 2 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 2 trang 18 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào nội dung SGK và lược đồ “Khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á”, em hãy đánh dấu × vào ô trống ở bảng bên để thấy rõ sự phân bố các tài nguyên khoáng sản của các quốc gia khu vực Trung Á.

  • Giải bài 1 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 1 trang 17 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào hình 5.5 và hình 5.7 trong SGK, em hãy: - Đánh dấu × vào ô trống trong bảng thể hiện những quốc gia có nhiều tài nguyên dầu mỏ.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close