Giải bài 3 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 3 trang 9 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào bảng 3.2 trong SGK, em hãy: - Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi giai đoạn 2000 – 2005.

Đề bài

Dựa vào bảng 3.2 trong SGK, em hãy:

- Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi giai đoạn 2000 – 2005.

- Hãy so sánh và phân tích cơ cấu dân số ở hai nhóm nước trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

- So sánh và phân tích cơ cấu dân số ở hai nhóm nước trên:

Trong giai đoạn 2000 - 2005, cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của hai nhóm nước phát triển và đang phát triển có sự khác biệt rõ rệt:

+ Nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi (dưới độ tuổi lao động): ở các nước đang phát triển lớn chiếm 32%, trong khi đó nhóm nước phát triển chỉ chiếm 17%. 

+ Nhóm tuổi từ 15 – 64 tuổi (trong độ tuổi lao động): cả 2 nhóm nước đều cao, tuy nhiên nhóm nước đang phát triển thấp hơn một chút. Nhưng nguồn lao động bổ sung của nhóm nước đang phát triển cao hơn, nên xu thế trong tương lai số người trong độ tuổi lao động của nhóm nước đang phát triển sẽ tăng lên nhanh chóng.

+ Nhóm tuổi trên 65 tuổi (trên độ tuổi lao động) ở nhóm nước đang phát triển lại thấp hơn chỉ 5% trong khi nhóm nước phát triển là 15%.

HocTot.Nam.Name.Vn

 • Giải bài 4 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 4 trang 9 tập bản đồ Địa lí 11, Nguồn nhân lực trẻ và đông ở các nước đang phát triển tác động như thế nào đến kinh tế-xã hội: .....

 • Giải bài 5 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 5 trang 9 tập bản đồ Địa lí 11, Những vấn đề cần giải quyết khi một nước có dân số già quá nhiều ...............

 • Giải bài 6 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 6 trang 10 tập bản đồ Địa lí 11, Vấn đề ô nhiễm môi trường là một thách thức lớn mà bất kì quốc gia nào trên thế giới cũng phải đối mặt (Ở mức độ khác nhau): - Hãy điền chữ Đ vào ô trống ý em cho là đúng, chữ S vào ô sai:

 • Giải bài 2 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 2 trang 8 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào bảng 3.1 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên qua các thời kì (1960 – 2005). - Từ biểu đồ đã vẽ và những kiến thức của bản thân, em hãy hoàn thành tiếp các nhận xét dưới đây:

 • Giải bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 1 trang 8 tập bản đồ Địa lí 11, Em hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất: Sự bùng nổ dân số sẽ xảy ra:

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close