Giải bài 3 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 3 trang 40 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào biểu đồ dưới đây và nội dung SGK, em hãy: - Cho biết xu hướng biến động của nhóm dân số dưới 15 tuổi.

Đề bài

Dựa vào biểu đồ dưới đây và nội dung SGK, em hãy:

- Cho biết xu hướng biến động của nhóm dân số dưới 15 tuổi.

- Cho biết xu hướng biến động của nhóm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

- Cho biết xu hướng biến động của nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên.

- Nhận xét chung về xu hướng biến động dân số của Nhật Bản? Nêu ảnh hưởng của biến động dân số đối với đời sống xã hội và phát triển kinh tế?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng phân tích/nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

- Xu hướng biến động của nhóm dân số dưới 15 tuổi

Tỉ lệ dưới độ tuổi lao động ngày càng ít (năm 1950: 35,4% đến năm 2005 còn 13,9%).

- Xu hướng biến động của nhóm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động đang có xu hướng giảm do tỉ lệ nguồn lao động bổ sung ngày càng thấp (năm 2005 chiếm 66,9%)

- Xu hướng biến động của nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên.

Tỉ lệ người trên độ tuổi lao động ngày càng lớn (năm 1950: 5% đến năm 2005: 19,2%).

- Nhận xét chung về xu hướng biến động dân số của Nhật Bản. Nêu ảnh hưởng của biến động dân số đối với đời sống xã hội và phát triển kinh tế

- Cơ cấu dân số của Nhật Bản đang già hóa.

- Ảnh hưởng:

+ Thiếu nguồn lao động bổ sung cho nền kinh tế.

+ Tỉ lệ người phụ thuộc lớn, chi phí phúc lợi xã hội cao.

+ Nguy cơ giảm dân số.

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Giải bài 4 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 4 trang 40 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào các bảng 9.2 và 9.3 kết hợp với nội dung SGK, em hãy: - Cho biết thời kì 1950 – 1973, tốc độ phát triển kinh tế có đặc điểm gì? Phân tích nguyên nhân?

  • Giải bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 2 trang 39 tập bản đồ Địa lí 11, Phân tích những thuận lợi và khó khăn của Nhật Bản để phát triển kinh tế theo dàn ý trong bảng sau:

  • Giải bài 1 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 1 trang 39 tập bản đồ Địa lí 11, Quan sát lược đồ dưới đây, em hãy xác định và tô màu lãnh thổ Nhật Bản? Điền tên 4 đảo lớn, tên biển bao quanh và tên các nước có đường biên giới trên biển chung với Nhật Bản?

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close