Giải bài 3 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 3 trang 27 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào bảng 7.1 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ cột và biểu đồ tròn để so sánh một số chỉ số cơ bản của Liên minh Châu Âu (EU) với Hoa Kì và Nhật Bản:

Đề bài

Dựa vào bảng 7.1 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ cột và biểu đồ tròn để so sánh một số chỉ số cơ bản của Liên minh Châu Âu (EU) với Hoa Kì và Nhật Bản: ..........................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ biểu đồ.

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close