Giải bài 3 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 3 trang 22 tập bản đồ Địa lí 11, Đánh dấu × vào ô trống dưới đây ý em cho là đúng: a. Đặc điểm ngành công nghiệp Hoa Kì:

Đề bài

Đánh dấu × vào ô trống dưới đây ý em cho là đúng:

a. Đặc điểm ngành công nghiệp Hoa Kì:

☐ Công nghiệp khai khoáng chiếm vị trí chủ đạo

☐ Công nghiệp là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu

☐ Công nghiệp điện lực rất phát triển và đứng đầu thế giới

☐ Tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp công nghiệp trong GDP ngày càng tăng

☐ Tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP có xu hướng giảm

☐ Công nghiệp chế biến là ngành công nghiệp quan trọng nhất và chiếm vị trí chủ đạo

b. Cơ cấu giá trị sản lượng giữa các ngành công nghiệp có sự thay đổi:

☐ Tăng tỉ trọng của các ngành công nghiệp khai khoáng

☐ Tăng tỉ trọng của các ngành công nghiệp luyện kim

☐ Tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, điện tử, công nghệ thông tin

☐ Tất cả các ý trên

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức công nghiệp - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a. Đặc điểm ngành công nghiệp Hoa Kì:

☐ Công nghiệp khai khoáng chiếm vị trí chủ đạo

☒ Công nghiệp là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu

☒ Công nghiệp điện lực rất phát triển và đứng đầu thế giới

☒ Tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp công nghiệp trong GDP ngày càng tăng

☐ Tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP có xu hướng giảm

☒ Công nghiệp chế biến là ngành công nghiệp quan trọng nhất và chiếm vị trí chủ đạo

b. Cơ cấu giá trị sản lượng giữa các ngành công nghiệp có sự thay đổi:

☐ Tăng tỉ trọng của các ngành công nghiệp khai khoáng

☐ Tăng tỉ trọng của các ngành công nghiệp luyện kim

☒ Tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, điện tử, công nghệ thông tin

☐ Tất cả các ý trên

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close