Bài 3 trang 139 SGK Toán 5

Giải bài 3 trang 139 SGK Toán 5. Một người chạy được 400m trong 1 phút 20 giây.

Đề bài

Một người chạy được 400m trong 1 phút 20 giây. Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đổi thời gian sang đơn vị là giây.

- Tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

                          v =  s : t

Lời giải chi tiết

Đổi: 1 phút 20 giây = 80 giây.

Vận tốc chạy của người đó là:

400 : 80 = 5 (m/giây)

                     Đáp số: 5m/giây.

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Vận tốc
list
close