Bài 3 trang 103 SGK Địa lí 4

Kể tên những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ mà em biết.

Đề bài

Kể tên những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ mà em biết.

 

Lời giải chi tiết

Những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ mà em biết là:

- Hội Lim

- Hội Chùa Hương

- Hội Gióng

- Hội Gò Đống Đa

- Lễ hội Yên Tử 

- Lễ hội đền Trần

- Hội chùa Keo

...

HocTot.Nam.Name.Vn

close