Bài 3 mục III trang 12 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện Tóm tắt ghi nhớ trang 12 VBT Sinh học 8: So sánh 4 loại mô theo mẫu sau:

Đề bài

So sánh 4 loại mô theo mẫu sau: 

 

Mô biểu bì

Mô liên kết

Mỏ cơ

Mô thần kinh

Đặc điểm cấu tạo

 

 

 

 

Chức năng

 

 

 

 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Các loại mô

Lời giải chi tiết

  Mô biểu bì Mô liên kết Mô cơ Mô thần kinh
Đặc điểm cấu tạo Tế bào xếp xít nhau Tế bào nằm trong chất cơ bản Tế bào dài và dày, xếp thành lớp, thành bó Nơron có thân nối với sợi trục và các sợi nhánh
Chức năng Bảo vệ, hấp thụ, tiết Nâng đỡ, liên kết các cơ quan Co dãn tạo nên sự vận động của các cơ quan và vận động của cơ thể

- Tiếp nhận kích thích

- Xử lí thông tin

- Điều khiển hoạt động của các cơ quan trả lời các kích thích của môi trường

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close