Giải bài 2 phần câu hỏi trang 79 SGK Địa lí 4

Kể tên một số sản phẩm thủ công truyền thống ở Hoàng Liên Sơn.

Đề bài

Kể tên một số sản phẩm thủ công truyền thống ở Hoàng Liên Sơn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức về nghề thủ công truyền thống ở Hoàng Liên Sơn.

Lời giải chi tiết

Một số sản phẩm thủ công truyền thống ở Hoàng Liên Sơn:

- Thổ cẩm (khăn, mũ, túi, tấm thảm,...)

- Gùi

- Dao

...

HocTot.Nam.Name.Vn

close