Giải bài 2 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 2 trang 55 tập bản đồ Địa lí 11, Chọn cụm từ: (ASEAN; hòa bình, ổn định; tiến bộ xã hội; xã hội phát triển; tổ chức) thích hợp điền vào chỗ chấm (...) trong các câu sau để thể hiện mục tiêu của ASEAN:

Đề bài

Chọn cụm từ: (ASEAN; hòa bình, ổn định; tiến bộ xã hội; xã hội phát triển; tổ chức) thích hợp điền vào chỗ chấm (...) trong các câu sau để thể hiện mục tiêu của ASEAN:

  - Thúc đẩy sự phát triển kinh tế văn hóa giáo dục và ....... của các nước thành viên.

  - Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực ....... có nền kinh tế, văn hóa .......

 - Giải quyết những khác biệt trong nội bộ, giải quyết các vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa ....... với các nước, các khối nước và .......

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức mục tiêu và cơ chế - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

    - Thúc đẩy sự phát triển kinh tế văn hóa giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên.

    - Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định có nền kinh tế, văn hóa xã hội phát triển

    - Giải quyết những khác biệt trong nội bộ, giải quyết các vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các nước, các khối nước và các tổ chức quốc tế khác.

HocTot.Nam.Name.Vn

 • Giải bài 3 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 3 trang 55 tập bản đồ Địa lí 11, “Đoàn kết hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển” vừa là mục tiêu chính, vừa là khẩu hiệu đoàn kết của ASEAN, em hãy đánh dấu × vào ô trống ý kiến của em.

 • Giải bài 4 trang 56 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 4 trang 56 tập bản đồ Địa lí 11, Lựa chọn để điền chữ M (mục tiêu) hoặc chữ C (cơ chế hợp tác) vào ô trống ý em cho là đúng.

 • Giải bài 5 trang 56 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 5 trang 56 tập bản đồ Địa lí 11, Lựa chọn để điền chữ T (thành tựu) hoặc chữ TT (thách thức) vào ô trống ở các ô sau để nói về thành tựu của ASEAN đã đạt được và các thách thức, trở ngại mà ASEAN phải đối mặt.

 • Giải bài 6 trang 56 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 6 trang 56 tập bản đồ Địa lí 11, Hội nhập ASEAN, Việt Nam có thể bán được tất cả các mặt hàng sản xuất trong nước ra toàn khu vực, qua đó thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, em hãy đánh dấu × vào ô trống theo ý của em.

 • Giải bài 7 trang 56 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 7 trang 56 tập bản đồ Địa lí 11, Hội nhập ASEAN, Việt Nam gặp rất nhiều thách thức cần phải vượt qua như sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, trình độ công nghệ, năng lực buôn bán với một số thành viên trong ASEAN, em hãy đánh dấu X vào ô trống theo ý của em.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close