Giải bài 2 trang 30 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 2 trang 30 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào bảng 7.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ về GDP và dân số của EU năm 2004 so với một số nước trên thế giới.

Đề bài

Dựa vào bảng 7.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ về GDP và dân số của EU năm 2004 so với một số nước trên thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ biểu đồ.

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Giải bài 3 trang 30 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 3 trang 30 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào kiến thức đã học, hãy nhận xét về vị trí kinh tế của EU so với Hoa Kì, Nhật bản, các nước còn lại: ...........

  • Giải bài 1 trang 30 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 1 trang 30 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) của bảng dưới đây để thấy EU là một tổ chức liên kết sâu rộng và thống nhất.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close