Giải bài 2 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 2 trang 27 tập bản đồ Địa lí 11, Hãy điền chữ Đ vào ý đúng, chữ S vào ý sai: Liên minh châu Âu (EU) xây dựng và phát triển trên cơ sở:

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ý đúng, chữ S vào ý sai:
Liên minh châu Âu (EU) xây dựng và phát triển trên cơ sở:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức mục đích và thể chế của Liên minh châu Âu - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Liên minh châu Âu (EU) xây dựng và phát triển trên cơ sở:

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close