Bài 2 mục III trang 53 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 53 VBT Sinh học 8: Cấu tạo hệ hô hấp của người có gì giống và khác với hệ hô hấp của thỏ?

Đề bài

Cấu tạo hệ hô hấp của người có gì giống và khác với hệ hô hấp của thỏ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng

Lời giải chi tiết

1. Giống nhau: 

- Đều nằm trong khoang ngực và được ngăn cách với khoang bụng bởi cơ hoành.

- Đều gồm đường dẫn khí và hai lá phổi.

- Đường dẫn khí đều có mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản.

- Mỗi lá phổi đều được cấu tạo bởi các phế nang tập hợp thành từng cụm, bao quanh mỗi túi phổi là một mạng mao mạch dày đặc.

- Bao bọc phổi có 2 lớp màng: lá thành dính vào thành ngực và lá tạng dính vào phổi, giữa 2 lớp màng là chất dịch.

2. Khác nhau

- Ở người: thanh quản phát triển mạnh về chức năng phát âm còn thỏ kém phát triển hơn.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close