Bài 2 mục III trang 42 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 41 VBT Sinh học 8: Hệ bạch huyết gồm những thành phần nào?

Đề bài

Hệ bạch huyết gồm những thành phần nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Lưu thông bạch huyết

Lời giải chi tiết

Hệ bạch huyết gồm: ống bạch huyết, mạch bạch huyết, hạch bạch huyết, mao mạch bạch huyết tạo nên phân hệ lớn và phân hệ nhỏ

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close