Bài 2 mục III trang 12 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 12 VBT Sinh học 8: Cơ vân, cơ trơn, cơ tim có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo, sự phân bố trong cơ thể và khả năng co dãn?

Đề bài

Cơ vân, cơ trơn, cơ tim có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo, sự phân bố trong cơ thể và khả năng co dãn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Các loại mô

Lời giải chi tiết

  Cơ vân Cơ trơn Cơ tim
Đặc điểm cấu tạo

- Các tế bào cơ dài

- Tế bào có nhiều vân ngang

- Tế bào có nhiều nhân

- Tế bào có hình thoi ở 2 đầu

- Tế bào không có vân ngang

- Tế bào chỉ có 1 nhân

- Tế bào phân nhánh

- Tế bào có nhiều vân ngang

- Tế bào có một nhân

Sự phân bố trong cơ thể - Cơ vân tập hợp thành bó và gắn với xương giúp cơ thể vận động - Mô cơ trơn tạo nên thành của các nội quan có hình ống ruột, dạ dày, mạch máu, bóng đái... - Mô cơ tim cấu tạo nên thành tim giúp tim co bóp thường xuyên liên tục
Khả năng co dãn Lớn nhất Nhỏ nhất Vừa phải

 HocTot.Nam.Name.Vn,com

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close