Bài 1 trang 79 SGK Địa lí 4

Người dân ở Hoàng Liên Sơn làm những nghề gì ? Nghề nào là chính

Đề bài

Người dân ở Hoàng Liên Sơn làm những nghề gì ? Nghề nào là chính

Lời giải chi tiết

Người dân ở Hoàng Liên Sơn làm những nghề:

- Nghề nông (trồng lúa, chè, ngô, rau, cây ăn quả, chăn nuôi trâu, bò...)

- Nghề thủ công (dệt, thêu, đan, rèn, đúc...)

- Khai thác khoáng sản (gỗ, mây, nứa, măng, mộc nhĩ...)

Trong đó, nghề nông là nghề chính.

HocTot.Nam.Name.Vn

close