Giải bài 1 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 1 trang 41 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào lược đồ dưới đây và nội dung SGK, em hãy: - Nhận xét về mức độ tập trung và các đặc điểm phân bố các trung tâm công nghiệp của Nhật Bản.

Đề bài

Dựa vào lược đồ dưới đây và nội dung SGK, em hãy:

- Nhận xét về mức độ tập trung và các đặc điểm phân bố các trung tâm công nghiệp của Nhật Bản.

- Giải thích vì sao các trung tâm công nghiệp lại tập trung nhiều trên đảo Hôn su? Kể tên các trung tâm quy mô rất lớn trên đảo này?

- Kể tên 3 ngành công nghiệp nổi trội của Nhật Bản và những sản phẩm có vị trí và chiếm tỉ trọng lớn so với thế giới.

- Ngành công nghiệp truyền thống nào của Nhật Bản hiện nay vẫn được tiếp tục duy trì và phát triển?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác lược đồ/bản đồ.

Lời giải chi tiết

* Nhận xét về mức độ tập trung và các đặc điểm phân bố các trung tâm công nghiệp của Nhật Bản

- Công nghiệp Nhật Bản có mức độ tập trung cao, nhiều trung tâm và cụm trung tâm lớn

- Cơ cấu công nghiệp đa dạng

- Phân bố: Tập trung ở khu vực ven biển, nhất là ở đảo Hônsu

* Giải thích vì sao các trung tâm công nghiệp lại tập trung nhiều trên đảo Hôn su? Kể tên các trung tâm quy mô rất lớn trên đảo này?

- Các trung tâm công nghiệp tập trung trên đảo Hôn su bởi đảo này có diện tích rộng, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, tập trung đông dân cư và các thành phố lớn.

- Các trung tâm có quy mô rất lớn: Tô ki ô, Lô cô ha ma, Ca oa xa ki, Na gôi a, Ô xa ca, Cô bê.

* Kể tên 3 ngành công nghiệp nổi trội của Nhật Bản và những sản phẩm có vị trí và chiếm tỉ trọng lớn so với thế giới.

- 3 ngành công nghiệp nổi trội: Công nghiệp chế tạo, sản xuất điện tử, xây dựng và công trình công cộng.

- Các sản phẩm chiếm tỉ trọng lớn trên thế giới: Xe gắn máy, vi mạch và chất bán dẫn, vật liệu truyền thông, rô bốt,...

* Ngành công nghiệp truyền thống nào của Nhật Bản hiện nay vẫn được tiếp tục duy trì và phát triển?

Ngành công nghiệp truyền thống của Nhật Bản hiện nay vẫn được tiếp tục duy trì và phát triển là ngành dệt.

HocTot.Nam.Name.Vn

  • Giải bài 2 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 2 trang 42 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào nội dung bài học và SGK, hãy hoàn thiện bảng bên để thấy rõ vai trò của ngành dịch vụ trong nền kinh tế Nhật Bản và trên thế giới.

  • Giải bài 3 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 3 trang 42 tập bản đồ Địa lí 11, Cho các cụm từ: “chủ yếu”; “tơ tằm”; “ít, khoảng 14% lãnh thổ”; “thứ yếu”; “đánh bắt hải sản”; “lớn”; “các loại cây khác”; “ngành kinh tế quan trọng”; “chè, thuốc lá, dâu tằm”; “nuôi trồng hải sản”; “chăn nuôi”.

  • Giải bài 4 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 4 trang 42 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy: - Nêu tên 4 vùng kinh tế chính của Nhật Bản và đặc điểm phát triển kinh tế của từng vùng?

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close